ARXI agentur

Efter att ha arbetat som designer hela livet och med inredning, material och färgsättning de senaste fem åren har jag mer och mer insett min förmåga att hitta bra design och designers. Jag arbetade med ett konstgalleri inrymt i vårt showroom på ARXI och vill gärna fortsätta att sälja andras konst och design som jag tycker om och tror på.

Mitt första allvarliga steg i agenturriktningen är ett avtal med Camilla Eltell Form. Camilla gör mönster och bildkonst. Jag gillar framförallt hennes senaste tapetkollektion och det var den som gjorde att vi startade samarbetet. Titta mer här>>.Kommentera